To Judge

Indeed a judge must be careful not to ‘box-in’ its listeners and allow creativity to nourish.

Sikat sa pagiging sikat

Sikat sa pagiging sikat

Sana, pagdating ng panahon, makilala ang pangalan natin dahil sa ating mga gawa, hindi kabaliktaran. Mas magandang malaman na sinundan ang ating mga likha patungo sa ating pangalan.

X