Magliyab ka!

Magliyab ka!

What inspires you?
Naks, ingles na, masyadong pang malawak, so medyo liitan natin. Ilagay natin ang potograpiya sa usapan. Yan! interesado na tayo 🙂

To Judge

Indeed a judge must be careful not to ‘box-in’ its listeners and allow creativity to nourish.

Sikat sa pagiging sikat

Sikat sa pagiging sikat

Sana, pagdating ng panahon, makilala ang pangalan natin dahil sa ating mga gawa, hindi kabaliktaran. Mas magandang malaman na sinundan ang ating mga likha patungo sa ating pangalan.

X